Posted in: Články

Moje desatoro veštenia:

1/ Nie som jasnovidec.
2/ Čo vidím v kartách, to primeranou formou klientovi poviem. Žiadne skutočnosti nezamlčujem.
3/ Karty nikdy nerozhodujú za nás. Karty nám len ukazujú možnú cestu životom.
4/ Neurčujem čas, kedy sa má udalosť stať.
5/ Nevykladám na zdravie, smrť a minulosť.
6/ Dôvera klienta je na prvom mieste. To čo sa povie pri veštbe, zostáva u mňa uzamknuté.
Čo sa rozhodne o veštbe povedať a napísať klient, je jeho súkromným rozhodnutím.
7/ Nič v živote nie je náhoda. Veci, ľudia , udalosti nám boli dané do života pre :
a ) lásku a radosť
b ) učenie
c ) riešenie karmi
8/ Informácie získané veštbou, má právo použiť klient podľa svojho uváženia.
9/ Osud, cesta životom nie je dopredu pevne a nemenne daná. Záleží len na klientovi ako svoj život prežije
10/ Každý klient je slobodnou osobnosťou, s právom svojho vlastného rozhodovania. Preto
nenesiem zodpovednosť za život a činy klienta v jeho živote.

Život je ako voda

Back to Top