ČAS:

mesiac dorastá ( tvar písmena D ) nový začiatok

mesiac ubúda ( tvar písmena C) ukončenie vecí, vzťahov

Spravíme si poriadok v priestore kde chceme previesť rituál ( byt,izba,dom ap.)

V izbe, kde budete prevádzať rituál, máte pripravené pomôcky.
Na plytkom tanieri, malú bielu sviečku (nesmie byť čajová s kovovou mištičkou) ,čistý hárok bieleho papiera  a modré pero.
Zapáľte sviečku a napíšte svoje želanie .
(želanie môžete mať napísané a pripravené vopred.)

Vzor želania:
!! píšeme vždy len rukou, nikdy nie na PC ap.!!

Žiadam xx (p. Máriu, Boha ,anjelov, vesmír) o splnenie mojej žiadosti:

„ ( presne napíšte o čo žiadate ). „

ŹIADAM xx(p. Máriu, Boha ,anjelov, vesmír..) o splnenie tejto mojej žiadosti do 30 dní. tj. do 31.1.2019 (napísať presný dátum , od dňa rituálu + 30 dní).
Za splnenie žiadosti vopred xx (p. Máriu, Boha ,anjelov, vesmír) ďakujem.

V (miesto konania ritualu) dňa 1.1.2019 meno a podpíš sa 

( miesto, dátum,meno napíš  podľa skutočnosti )

 

Na druhú stranu papira napíšte text:

Nech sa splní moje prianie na druhej strane napísané.

Podpis.

Po napísaní svojho želania, tento nahlas a pomaly, zreteľne prečítate. Otočte sa tvárou voči xx( kríž, Bohu,p. Márii., vesmíru- čítate pri otvorenom okne voči oblohe) .

Následne papier so žiadosťou položíte pod horiacu sviečku. Sviečku necháte dohorieť – nezhasínajte ju.

Jej zbytky vyhodíte do smetiaka pred dom.

Neskôr noste papierik so žiadosťou-prianím v peňaženke a občas si ho prečítajte.

Po 30 dňoch, znova zažnite bielu sviečku .
Poďakujte xx (koho ste žiadali) vlastnými slovami za splnenie/resp za prebiehajúce plnenie Vašej prosby. Povedzte že ďalej to prenechávate v ich rukách.

„ Ďakujem Ti xx(koho ste žiadali) za splnenie/resp za plnenie mojej žiadosti a riešenie prenechávam plne do tvojej moci.“

Necháte dohorieť sviečku a jej zbytky vyhodíte do smetiaka pred doma jej zbytky vyhodíte do smetiaka pred dom

 

 

 

Tento návod je len kuchárkou, ktorú si môžete upraviť podľa seba