V dnešnom modernom svete s príchodom techniky , ľudia nahradili osobný kontakt za pseudo kontakty za pomoci mobilu ( sms, hovory ) , počítača (maily, facebook , Twitter , diskusné skupiny..) a niekedy aj písaného textu . Technika (mobily, počítače ,siete ) prenikli tak hlboko do nášho života , že naše deti sa dnes už neučia písané písmo ale len tlačené. Ľudia nielen prišli k novým možnostiam komunikácie a výmeny informácií ale zároveň sa dostávajú do závislosti a obmedzenosti ich používania. Možnosti takýchto komunikačných kanálov sú veľmi špecifické a vo svojich možnostiach veľmi obmedzené. Ľudia zleniveli a začali požívať pseudo jazyk ( hantírku ) typický pre danú komunikáciu , čo vedie k veľkému poklesu komunikácie medzi ľudmi.Strácajú nielen slovnú zásobu ale aj schopnosť skutočnej vzájomnej komunikácie

V živote ale sú situácie kedy len osobný kontakt môže vyjadriť pravú informáciu ktorá ide od srdca k srdcu.

Uvediem príklad : v dnešnom svete sa stalo IN požiadať o ruku cez SMS , mail či inú elektronickú komunikáciu.Však je to IN. Elektronike , technike zverujeme čo máme vykonať priamo , osobne a hráme sa na moderných , ved je to IN . Kopírujeme to čo robia ostatný. Pritom si neuvedomujeme že prestávame byť schopný sami priamo vykonávať komunikáciu medzi sebou samým a ostatnými ľudmi.

Pri svojej práci s kartami , kyvadlom a numerológiou sa často stretám s problémom pochopenia mojich slov. Pri výklade mnohokrát načierame do intímnych sfér života , ktoré sú dôležité pre každého z nás. Potrebujem svoju informáciu , ktorú dostávam cez karty , intuíciu povedať inému človekovi , môjmu klientovi . Preto musím pri svojej práci mať aj priamu spätnú väzbu , ako ma klient pochopil. Ku každému klientovi ( žene , mužovi ) musím pristupovať jedinečne , tak aby správne pochopil všetky informácie ,čo sa cez môj výklad k nemu dostávajú. Spätná väzba musí byť bezprostredná ( okamžitá , sluchová , vizuálna ) . Túto moju podmienku spľňajú len dva spôsoby výkladu :

a) osobné stretnutie pri jednom stole

b) stretnutie cez kameru a mikrofón ( najčastejšie cez PC program SKYPE )

Ostatné komunikačné spôsoby ( telefón , mail , facebook ,.. ) my neumožňujú priamu spätnu reakciu na klienta , jeho chápanie mojich slov a preto ich nepoužívam. Síce komunikáciu cez telefón mnohý požadujú , je pre nich pohodlná , jednoduchá – ja ju nepoužívam .