Články

Moje spôsoby výkladu osudu

V dnešnom modernom svete s príchodom techniky, ľudia nahradili osobný kontakt za pseudo- kontakty za pomoci mobilu (sms, hovory ), počítača (maily, facebook , Twitter, diskusné skupiny..) a niekedy aj písaného textu. Technika (mobily, počítače, siete ) prenikli tak hlboko do nášho života, že naše deti sa dnes už neučia písané písmo ale len tlačené.

Ľudia nielen prišli k novým možnostiam komunikácie a výmeny informácií ale zároveň sa dostávajú do závislosti a obmedzenosti ich používania. Možnosti takýchto komunikačných kanálov sú veľmi špecifické a vo svojich možnostiach veľmi obmedzené. Ľudia zleniveli a začali požívať pseudo jazyk ( hantírku ) typický pre danú komunikáciu, čo vedie k veľkému poklesu komunikácie medzi ľudmi. Strácajú nielen slovnú zásobu, ale aj schopnosť skutočnej vzájomnej komunikácie

V živote ale sú situácie kedy len osobný kontakt môže vyjadriť pravú informáciu ktorá ide od srdca k srdcu.

Uvediem príklad : v dnešnom svete sa stalo „IN“ požiadať o ruku cez SMS, mail či inú elektronickú komunikáciu. Však je to IN. Elektronike, technike zverujeme čo máme vykonať priamo, osobne a hráme sa na moderných ,veď je to IN. Kopírujeme to čo robia ostatní. Pritom si neuvedomujeme že prestávame byť schopní sami priamo vykonávať komunikáciu medzi sebou samým a ostatnými ľuďmi.

Pri svojej práci s kartami, kyvadlom a numerológiou sa často stretávam s problémom pochopenia mojich slov. Pri výklade mnohokrát načierame do intímnych sfér života, ktoré sú dôležité pre každého z nás. Potrebujem svoju informáciu, ktorú dostávam cez karty, intuíciu povedať inému človeku, môjmu klientovi. Preto musím pri svojej práci mať aj priamu spätnú väzbu, ako ma klient pochopil. Ku každému klientovi (žene, mužovi ) musím pristupovať jedinečne, tak aby správne pochopil všetky informácie, čo sa cez môj výklad k nemu dostávajú. Spätná väzba musí byť bezprostredná (okamžitá, sluchová, vizuálna) . Túto moju podmienku spĺňajú len dva spôsoby výkladu :

  1. a) osobné stretnutie pri jednom stole
  2. b) stretnutie cez kameru a mikrofón ( najčastejšie cez PC alebo mobilný telefón )

Ostatné komunikačné spôsoby (telefón, mail ) mi neumožňujú priamu spätnú reakciu na klienta, jeho chápanie mojich slov a preto ich nepoužívam. Síce komunikáciu cez telefón mnohí požadujú, je pre nich pohodlná, jednoduchá – ja ju nepoužívam.

veštec Jozef

Pod touto prezívkou ma väčšina z Vás pozná.

Veštím z kariet cigánskych, Lenormand a tarotov.

Pracujem s kyvadlom a robím Numerologické rozbory osobnosti a vzťahov.

Pomáham riešiť problémy s láskou,vzťahmi, prácou, peniazmi a vaším osudom.

Vždy, keď potrebujete pomôcť, stačí zavolať  0905/435408  a dohodnúť si stretnutie.

Váš   veštec Jozef

Mohlo by sa vám tiež páčiť...