Články,Mágia

Cesty Mágie 2:

Vítam Vás na pokračovaní podcastu , článku Cesty Mágie .
V minulom článku, podcaste sme si povedali čo je to duch,duchovno, ako sa sprofanovala ezoterika ,čo je veštenie a čarovanie.
V tejto časti budeme pokračovať v rozprávaní o Mágii.

Znova opakujem tieto slová nie sú určené pre každého.

Témou je Mágia, s veľkým M.

Ako definovať, čo si predstaviť pod pojem Mágia ? Čo vlastne robí Mágia ?

Pokiaľ by ste hľadali defeníciu Mágie , najdete nepreberné množstvo definícii . Mne sa dostala pod ruky definícia od Richarda Kavendischa z knihy Dejiny mágie:

„ Mágia je pokus uplatniť moc , pomocou úkonov, slov pri ktorých veríme že majú priamy vplyv na človeka , prírodu a bohov.”
Prosím povšimnite si že hovorí o vplyve na človeka , prírodu a Bohov – v množnom čísle.

Síce táto definícia je blízko môjmu chápaniu sveta , pojmu Mágia ale..
Je to tu ale !
Pre mňa je Mágia :

„ Mágia je vnímanie, komunikácia , obchod, práca s prvotnými energiami vesmíru, starými prvotnými Bohmi , entitami, duchmi , komunikácia a práca so všetkými energiami čo existujú a tvoria neviditeľnú ( pre väčšinu ľudí ) druhú stranu nášho sveta.
A to bez rozdielu či nám Mágia pomáha alebo škodí.
Mágia pracuje s týmito energiami, bohmi , .. za účelom ochrany človeka, národa , sveta a dosiahnutia určitého zámeru, cieľa ( pomoc pri zdraví,osudu, majetku , peňazí , lásky , vzťahov , odvrátenie vojny , privolanie choroby , smrti ..)”

Mágia tu bola od počiatku a sprevádza nás našim životom nezávisle či si to prajeme , uvedomujeme a vnímame to.Prvotne tu bola Mágia , z ktorej sa postupom času vyvinulo náboženstvo , veda a dnešné chápanie a vedomosti sveta.

Dejiny Mágie a náboženstva ( akéhokoľvek ) sú nerozlučné spojené a nemožno ich od seba oddeliť. Každé náboženstvo vychádza z Mágie , preberá prvky Mágie ,preberá prvky predchádzajúceho náboženstva a začlenuje ich do svojej náuky , viery.
Jednoducho v tichosti prispôsobia a použiju všetko čo sa im hodí , pre vlastné náboženstvo . Vyhlásia to ako súčasť náboženstva a basta .Nediskutujeme. 🙂
Ostatné veci , čo im nepasujú do krámu prehlásia za blud,lož , či hriech.
Typicky ľudské . Nie ?

Pritom tradičné praktiky Mágie , ktoré spoločnosť prijala za svoje,potom sa už nepovažujú za Mágiu. Považujú sa už ako nedeliteľná súčasť príslušného náboženstva , prípadne ako tradičné ľudové zvyky daných kultúr a národov.Skutočný pôvod týchto vedomostí, rituálov sa už vytráca alebo vytratil.

V súčasnosti rastie záujem o všetko staré , síli viera v čarodejníctvo, astrológiu ,ľudové liečiteľstvo, veštenie , kúzla a v neposlednom rade aj o Mágiu.

Latinske slovo mágia a grecke mageia znamená – umenie mágov ( umenie zorostarovských kňazov v Perzii)
Mágovia prevádzali náboženské úkony, rituáli. Vykladali sny, znamenia , venovali sa astrológii , predpovedali budúcnosť, vykonávali liečiteľstvo, poznali a dokázali vyrábať lieky, jedy , ovládali mnohé vedy ( matematiku,chémiu , lekárstvo , tavbu kovov.,staviteľstvo .. )
Vo svojej dobe boli uznávanými ,rešpektovanými ale aj obávanými kňazmi, radcami vládcov , slávnymi liečiteľmi …

Pritom máme štyri národy ktoré sú spojené s Mágiou:
Egypťania , Peržania , Chaldejci, Židia. Všetky štyri národy mali svoje prepracované mocné kňazské systémy.
K majstrom Mágie radíme taktiež indických Brahmanov a keltských Druidov.
Všimnime si ,že rímsky ani grécky kňazi ( až na výnimky ) sem nepatria.

Takže poďme si povedať aký je rozdiel medzi
náboženstvom, duchovnom , vedou a mágiou.

1/ Náboženstvo – tu ide o uctievanie ( Bohov, božstva)
2/ Duchovno – tu ide o Vieru v dušu ( v niečo nehmotné )
3/ Veda – tu ide o vysvetlenie, pochopenie javov ( zákony fiziky,
vesmíru..)
4/ Mágia – tu ide o ovládanie a prácu ( s nadprirodzenými silami)

Pre Mágiu je dôležitejšie aby niečo fungovalo , než to ako to funguje.

Mágiu si môžeme rozdeliť na :
A/ Ľudovú Mágiu
B/ Nižšiu Mágiu
C/ Vyššiu Mágiu

AD A// Ľudová Mágia
-obsahuje staré zvyky , magické, liečivé rituály pri ktorých sa už nevie o ich skutočných korenoch , skutočnom význame
– je najnižšiou vrstvou Mágie. Poznáme ju asi všetcia. Sú to zvyky , znalosti , tradície ktoré nás v našom okolí sprevádzajú od narodenia (sviatky jari-topenie Moreny, pálenie Jánskych ohnov , 3x zaplutie ked nám prejde čierna mačka cez cestu, Dušičky, pálenie hromničných sviečok pri búrke..)
Najčastejšie ich vykonávali a vykonávajú baby korenárky, liečiteľky, pôrodné babice alebo starý bačovia na salašoch, či staré ženy v rodine… ap.
Ľudovou mágiu sa rieši ľúbostná mágia, je tu mágia ochrany ľudí, majetku, plodnosti. No často je požívana aj na škodenie ( zaplutie, prekliatie , na chorobu ..)

AD B// Nižšia Mágia
-je viac mechanická , snaží sa o okamžitý výsledok , okamžité výhody ( príchod penazí, získanie lásky, návrat partnera, poškodenie niekomu..) Často je sprevádzaná obchodom s kúzelnými , ochrannými talizmanmi , formulkami ap.
Prevádza sa tu veštenie na budúcnosť.
Táto forma Mágie sa prekríva s ľudovou mágiou , z ktorej často vychádza.
Je to začiatočný stupeň práce a učenia sa v Mágii , pre každého skutočného budúceho mága , vedmu či čarodeja.

AD C//Vyšia Mágia
– tu sú skutočné Vedmi a skutočný Mágovia ,Čarodeji
-ovládajú a snažía sa pochopiť samého seba ,svoje okolie , aktívne pracujú s starými Bohmi , starými energiami , silami , entitami .
Častokrát prekračujú ľudské hranice , ktoré vo všeobecnosti uznávame ,či poznáme.
Približujú sa k Božskému princípu.
Mágovia vedia určovať budúcnosť, aktívne ju vytvárať , meniť osud (jasnovidectvo, mágia ) Uzdravujú ľudí ,navracajú ich do tohto sveta , často aj v prípadoch kedy lekári už to vzdali. Vedia ochranovať,pomáhať, očisťovaťod zlej energie, vedia ale aj škodiť, dokážu usmrtiť na diaľku. Vedia cestovať mimo telo,mimo čas , byť súčasne na dvoch miestach .. Pripisuje sa im možnosť levitácie ..ap
Tento stupeň dosiahnú len niektorí a vyžaduje to nadanie , predpoklady, roky štúdia , práce a sebazapierania.

No ako sa stať skutočným Čarodejom , Mágom či Vedmou ?
Kde nájdem školu ? Aké sú k tomu učebnice ? Kto je profesorm Mágie ??
Na tieto a a dalšie otázky si odpovieme v pokračovaní Cesty mágie:
Na dnes len toľko a teším sa na stretnutia s Vami čitateľmi a poslucháčmi pri pokračovaní Cesty mágie.

veštec Jozef

Pod touto prezívkou ma väčšina z Vás pozná.

Veštím z kariet cigánskych, Lenormand a tarotov.

Pracujem s kyvadlom a robím Numerologické rozbory osobnosti a vzťahov.

Pomáham riešiť problémy s láskou,vzťahmi, prácou, peniazmi a vaším osudom.

Vždy, keď potrebujete pomôcť, stačí zavolať  0905/435408  a dohodnúť si stretnutie.

Váš   veštec Jozef

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

2 komentáre

  1. Interesting information

    1. Thank you for your contribution. He pleased me. I hope you will continue to follow this blog.

Komentáre sú uzavreté.