Posted in: Články

Čas je jednosmerka:


Č

as je jednosmerka a my si často neuvedomujeme ako nám preteká medzi prstami. Hodiny ,dni týždne a mesiace často prebehnú ako voda v rieke. Čas plynie ako voda, je časté povzdychnutie si mnohých z nás. Pravdivosť týchto slov nám najčastejšie pripomínajú narodeniny. Či už našich blízkych, detí alebo ľudí v našej blízkosti.Rovnako aj mne sa čas pripomenul pri gratulácií môjmu kolegovi, k jeho krásnym … Nevedomky my myšlienky zabehli do viac ako tucet rokov vzdialenej minulosti . Prichádzali spomienky dobré ale aj tie, ktoré by sme si radšej nepamätali. Stalo sa to a ja to nezmením. Iba na mne zaleží, čo si z týchto spomienok, zážitkov odnesiem do ďalšieho života. Aké ponaučenie si zoberiem z doterajšieho života. Aké a ktoré chyby budem robiť, resp. nerobiť vo svojom živote.Pretože každý z nás ma svoj jedinečný život, spomienky, má aj svoje jedinečné ponaučenia. Skúsme si nájsť chvíľu pre seba. Pre svoje vlastné Ja . Skúsme sa pozrieť naspäť na svoj život . Zhodnoťme samého seba, čo sme spravili dobre a v čom sme pochybili. Nech náš život ide dopredu. V radosti, spokojnosti nielen nás ale aj našich blízkych. Nech sa nemusíme zas o nejaký čas spamätať, že nám znova utiekol rok. Rok ktorý nám pretiekol medzi prstami zbytočne.

Back to Top